Orðabók 3

                        Ø  Å 

A

abbor
abborkilling
agnskjell
akkar
albakor
albakor
alminnelig kråkebolle
amerikansk abbor
ansjos
arbuk
arktisk niøye
arktisk panserulke
arktisk ålebrosme
armfotinger
armføtter
asp
atlanterhavslange
augnepål
aure
auxid
auxid
avtrekkerfiske

B

bardehvaler
barracuda
bekkeniøye
bekkerøye
benfisker
bergflyndre
berggylt
berglaks
bergnebb
bergsugge
bergvar
beryx
bitterling
bjørkelonge
blege
blege
bleike
bleike
blek ålebrosme
blekkspruter
blindsild
blågunnar
blåhai
blåhval
blåhvitting
blåkjeft
blåkveite
blålange
blålong
blåmaga
blåsil
blåskjell
blåstal hængur
blåsteinbit
blåvinget havmus
bokstavhummer
bottlenose
brachiopoder
brasme
brasmeflire
breiflabb
brisling
brosme
brudefisk
brugde
brun lysprikkfisk
brungylt
brunhå
bruskfisker
bryozoer
buhund
bunnfisk
bunnhå
burton-skate
buttnase
bølgeskate
børsteormer
børting
båndeålebrosme

C

canadarøye

D

delfin
dolkfisk
dolkhale
donaulaks
drøbakskråkebolle
dvergfjesing
dvergkjeks
dvergulke
dynnsmerling
dyphavsabbor
dyphavsreke
dypvannshå
dypvannsmoride
dypvannsreke
dypvannstunge

E

elveniøye
engelsk svartfisk
eremitkrebs
erkna
europeisk barracuda

F

femtrådet tangbrosme
ferskvannskrebs
ferskvannsulke
finnhval
finnhvale
firetrådet tangbrosme
fjesing
fjordsel
fjæremakk
flaggfisk
flekket el-rokke
flekket fløyfisk
flekket perlemorfisk
flekkpagell
flekkskate
flekksteinbit
flekkvar
flire
flodbarbe
flygefisk
flygefisk

G

gambusia
gapeflyndre
gjedd
gjedde
gjøkskate
gjørs
glasstunge
glassvar
glatthai
glattrokke
glattsil
glattstør
glattulke
glattvar
gressgylt
grindhval
grundling
grønlandshval
grønlandssel
grønlandsålebrosme
grønngylt
gråhaifamilien
gråhval
gråhå
gråknurr
gråskate
gråsteinbit
gullaks
gullbust
gullfisk
gullflyndre
gullhå
gullmulte
gullmusa

H

haier
haneskjell
harpeskjell
harr
havaborr
havbrasme
havengel
havert
havgjedde
havkaruss
havkatt
havmus
havmus
havmuse
havniøye
havsil
havtaske
havål
havålebrosme
hellefisk
helleflyndre
hestereke
hesteskjell
hesteskjell
hesteskokrabbe
hettakall
hjerteskjell
hjerteskjell
hork
horngjel
hornkvabbe
hornulke
hostsik
huldyr
hummer
hundefisk
hundetunge
hus
hvalross
hvidskjæving
hvitfinnet steinulke
hvitflekket glatthai
hvithval
hvitskate
hvitting
hydroider
hyse
høyfinnet havbrasme
høyrygget skolest
håbrann
håfamilien
hågjel
hågylling
håkjerring
hårflyndre
hårvar

I

iglekjær
iglekjær
isgalt
islandshå
isskate

J

jomfruskruv
junkergylt
jødefisk

K

kalmar
kamskjell
kamstjerne
kamtannhai
kapper
kariball
karpe
karpefisker
karuss
kattehaj
keiserfisk
keiservar
ketalaks
kjempeblekksprut
kjempelysprikkfisk
klappmyss
kloskate
knivskjell
knurr
knurrulke
knølhval
kolje
kolkjeft
kolmule
kongeringbuk
kongevar
kongsnegl
koralldyr
koraller
kragehai
krebsdyr
krill
krokulke
krumsnutet havnål
krøkle
kråkeballer
kråkeboller
kuskjell
kutlinge
kutlingfamilien
kveite
kvitnos
kvitsil
kvitål
kystringbuk
kystsel

L

lagesild
lagesild
lake
laks
lakseabbor
laksefamilien
laksesik
laksesild
laksestørje
landtunge
lange
langhalet langebarn
langhals
langkjeftflyndre
langstjert
langust
laue
leppefisker
liten havnål
liten kantnål
liten laksetobis
liten lysprikkfisk
lodde
loddetorsk
lomre
losfisk
lubb
lusuer
luvar
lyr
lyreknurr
lyrsei
lyrtorsk
lysing
lyskrebs
lysprikkfisk
løkfisk

M

maisild
makrell
makrellgjedde
makrellhai
makrellstørje
malle
mareflyndre
marulk
marulk
mort
mosdyr
mulle
muller
multefamilien
multer
murene
muslinger
månefisk

N

narhval
nautilus
nebbhval
nebbsik
nebbsild
nebbskate
nematoder
nereis
nesledyr
nesling
nettålebrosme
nipigget stingsild
nise
nordamerikansk ål
nordatlantisk lysprikkfisk
nordkaper
nordlig knurrulke
nordlig lysprikkfisk
nordlig piggål
nordlig ringbuk
nordlig tangbrosme
nordlig ålebrosme

O

okseøyefisk
oskjell
oterflyndre

P

paddetorsk
paddeulke
panserulke
pelagiske fisker
pelekunter
perlebåt
petermann
pigghå
piggkutling
piggrokke
piggskate
piggulke
piggvar
pighuddyr
pighuder
pillekunter
pilormer
pilskate
pirål
polarringbuk
polartorsk
portugisisk østers
prest
prikkskate
pukkellaks
pyntekrabbe

R

raudhå
raukam
rauåte
regnbueørret
regnlaue
reimfisk
reke
retthvaler
revehai
ribbemaneter
ringhai
ringsel
risling
rognkall hængur
rognkjeks hrygna
rundhalet langebarn
rundormer
rundskate
rur
rur
russekobbe
ryt
rødhaie
rødknurr
rødnebb hrygna
rødpagell
rødsola
rødspætte
rødtunge
røe
rør
røye

S

sabelkarpe
sagfisk
sagfisk
sandflyndre
sandgrevling
sandkryper
sandmusling
sandskate
sandskjell
sandsmett
sandtunge
sardin
sargasso ulke
saueskjell
sei
seihval
sejlfisk
sepia
sik
sild
sildekonge
sjøanemoner
sjøaure
sjødævel
sjøhest
sjøkrebs
sjøliljer
sjøpindsvin
sjøpølser
sjøstjerner
sjøtenner
sjøtunge
skadd
skal
skallus
skarpsild
skate
skater
skjeggtorsk
skjellbrosme
skjell-ålebrosme
skolest
skolæster
skosåle
skredderkarpe
skrei
skrubbe
slangestjerne
sleipmakk
slettbakhvaler
slettvar
slimål
slirefisk
smerling
smørflyndre
småflekket rødhai
smågopler
småhai
småmaneter
småsil
småskjellet skolest
småvar
småøyet skate
snabelmoride
snabeluer
snadd
snagål
snegler
sneppeål
snyltefisk
snørv
solstjerne
spansk håkjerring
spansk makrell
spekkhogger
spermasetthval
spermhval
spiritist
spiritist
spisshalet langebarn
spisskate
spitzbergen ålebrosme
sprutt
sput
st. bernhardkrebs
st. petersfisk
stam
stamsild
stavsild
stavsild
steinbit
steinkobbe
sterlett
stillehavs kveite
stingsild
stinte
stor havnål
stor kantnål
stor laksetobis
stor lysprikkfisk
stor perlemorfisk
stor svarthå
storflekket rødhaj
storgopler
storhodet ålebrosme
storkjeft
storkjeft
storkobbe
storkveite
stormaneter
storsel
storsil
storskate
strandkrabbe
strandreke
strandsnegl
stripefisk
stripet pelamide
strømling
strømsild
stør
sugefisk
sugefisk
sumpørekyte
suter
svamper
svart el-rokke
svart lakseabbor
svart lysfisk
svart ringbuk
svartbukskate
svartfisk
svarthå
svartkveite
svartskate
svarttorsk
sverdfisk
sypike
sølvbrasme
sølvkveite
sølvtangbrosme
sølvtorsk
sørlig ålebrosme

T

tagghai
taggknurr
taggmakrell
tangkvabbe
tangnål
tangsnelle
tangsprell
tangstikling
tannhvaler
taskekrabbe
teistefisk
tiarmete blekkspruter
tigerhai
tiskjegg
tobis
tornhå
tornulke
torsk
trepigget stingsild
tretrådet tangbrosme
trollkrabbe
trompetfisk
trådstjerte
tumler
tunge
tungeflyndre
tungevar
tunnin
tverrhalet langebarn
tverrstripet knur
tykkleppet multe
tynnleppet multe
tønnefisk

U

uer
ulke
ulke
ulkekutling
ulvefisk
ustripet pelamide

V

vanlig fløyfisk
vanlig korstroll
vanlig kråkebolle
vanlig ringbuk
vanlig tangnål
vanlig ulke
vanlig ålebrosme
vanlig åttearmet blekksprut
vassild
vederbuk
vemme
vimme
vortekjeks
vrakfisk
vågehval
vågmerr

W

waxdick

Z

zingel

Ø

ørekyt
ørnefisk
ørneskate
ørret
østers
øyepal
øyepale

Å

ål
ålekvabbe
åttearmete blekkspruter

Sláðu inn leitarorð: