Orðabók 4

                       Ø  Å 

A

abalone
aborre
afrikansk lungefisk
agassiz glathovedfisk
akarnisk blankesten
akker
albakore
alewife
almendelig brosme
almendelig søstjerne
almindelig istorsk
almindelig krokodilleulk
almindelig ottearmed blæksprutte
almindelig paddeulk
almindelig skolæst
almindelig tangnål
almindelig trekanthaj
almindelige tiarmede blæksprutter
amerikansk ferskvandsål
amerikansk kulmule
amerikansk rødfisk
amia
amphineurer
ansjos
antarktisk ulvekjæft
arapaima
argentinsk kulmule
arktisk brosmekvabbe
arktisk dyphavsringbuk
arktisk havkvabbe
arktisk panserulk
arktisk prikfisk
arktisk rokke
asp
atlantisk halvulk
atlantisk menhaden
atlantisk tunfisk
australsk lungefisk
auxide
auxide

B

bairds glathovedfisk
balistider
bandet tangspræl
bardehvale
barracude
barrakude
bars
beans kogleskælfisk
beluga
benfiske
berggylte
bikir
bitterling
bladsnudet mareangler
bleg ålebrosme
blegangler
blinkhindehaje
blond rokke
blæksprutter
blå antimora
blå havkat
blå ridder
blåfisk
blåhaj
blåhval
blåhvilling
blåkjæft
blåmusling
blåsej
blåstak hængur
boafisk
bonapartes pigål
borisovs istorsk
brachipoder
brasen
brauers laksesilding
bredflab
bredhalet prikfisk
brisling
brugde
brun pighaj
bruskfiske
bryozoer
bugskællet ålebrosme
bugstribet bonit
bundfisk
buskhoved
butkindet kogleskælfisk
butsnudet dyphavsål
butsnudet skolæst
byrkelange
bæklampret
bæknegenøjn
børsteorme
børstetænder
båndet knurhane
båndet tunge

C

cape kulmule
channel catfisk
chemnitz pigål
cichlider
colenterater
copes dyphavsringbug
corvina
crinoider

D

delfin
djævlefisk
djævlerokke
dobbeltliniet ålebrosme
dolktandfisk
dorade
dukatfisk
dværgstenbider
dværgulk
dyndsmerling
dyphavsreje
dyphavsrokke
dyphavsrødfisk
dyphavsøglefisk
dypvandshummer
døbel
døgling

E

echinodermer
egentlige rundorme
elektrisk malle
elektrisk rokke
elektrisk ål
elektriske rokker
elrits
emde
engelsk prawn
engelsk sortfisk
eremitkrebs
eschrichts mareangler
esmarks ålebrosme

F

fabricius langebarn
fabricius ringbug
falsk ulk
femtrådet havkvabbe
ferskvandskvabbe
filfiske
finhval
finhvaler
finnebræmmet ringbuk
firlinet slimfisk
firtrådet havkvabbe
firøjer
fiskesandorm
fistularider
fjeldørred
fjordsæl
fjordtorsk
fjæsing
flire
flodbarbe
flodkrebs
flodlampret
flodnegenøje
flodulk
flyvefisk
flyvefisk
flyveulk
fløjls-hvalfisk
fyllas rokke

G

garmans dyphavsringbug
gedde
geddetryne
glansfisk
glashvarre
glastunge
glat paddeulk
glat skolæst
glathaj
glathovedet mareangler
glatulk
glyse
gopler
grindehval
grubet skulderlysfisk
grundling
grøn fiskedoktor
grønlands havulk
grønlandshaj
grønlandshval
grønlandsk ringbuk
grønlandsreje
grønlandssæl
grønlandsøsters
grå knurhane
gråhaj
gråhval
gråsej
gråskalle
gråsæl
guldfisk
guldlaks
guldmakrel
guldmulte
guldmus
gulfinnet tunfisk
gulhale
gøgerokke

H

hajer
hajrokke
halvnæbber
halvnøgen sølvøkse
halvnøgen ålebrosme
hammerhaj
hause
havbrasen
havengel
havhest
havhest
havkal
havkarusse
havkat
havlampret
havmus
havmuser
havmusling
havnegenøjn
havrude
havtaske
havtobis
havørred
havål
hellefisk
helleflynder
helt
heltling
heltling
hestemakrel
hestemusling
hestereje
hjertemusling
hjertemusling
hojrygget skulderlysfisk
holbølls storangler
hork
hornfisk
hornulk
hundefisk
husblasstør
hvalhaj
hvalros
hvassild
hvid skægbrosme
hvid tun
hvidfinnet ferskvandsulk
hvidhval
hvidnæse
hvidrokke
hvidskæving
hvilling
hydrozoer
højfinnet havbrasen
højpandet mareangler

håfisk
håising
håkat
hårhvarre

I

ingolfs porebrosme
ising
isprikfisk

J

jensens rokke
johnsons klumpangler
jomfruhummer
jordans faneangler
junkergylte
jødefisk

K

kammusling
kamstjerne
karpe
karpefiske
karuds
kaskelot
keta
kildeørred
kjæmpeblæksprutte
klapmyds
klatrefisk
klumpfisk
knivmusling
knude
koefoeds skulderlysfisk
kolthoffs porebrosme
kongeål
konk
konksnegl
koraldyr
kort laksetobis
kortfinnet fiskdoktor
kortfinnet ringbug
korthalet ål
kortsnudet glathovedfisk
kortsnudet skalpelfisk
kortsnudet søhest
kravehaj
krebsdyr
krill
krokodille-prikfisk
kronet trådeangler
krumsnudet næbsnog
krøyers prikfisk
kuffertfiske
kuffertfiske
kuglefiske
kuller
kulmule
kutlinger
kysttobis
kæmpehaj

L

labrador-porebrosme
laks
lakse
laksesild
laksørred
lampret
lange
langfinnet skolæst
langhale
langhaler
langhalet sneppeål
langhals
langnæsed pansergedde
langpigget knurhane
langsnudet havmus
langsnudet mareangler
langsnudet skalpelfisk
langstralet arktisk havkvabbe
langstrålet skælbrosme
langtornet ulk
langust
lille fjæsing
lille prikfisk
lille rødfisk
lille tangnål
lille tobis
lille tunge
lodde
lodsfisk
lubbe
lyshaj
lyssej
læbefiske
læderfinnet stenbider
løje
løjert
lådden rokke

M

macdonalds prikfisk
maisild
mako-haj
makrel
makrelgedde
makrelhaj
malle
mareangler
marieskaller
marmoret elektrisk rokke
marsvin
mauls skulderlysfisk
menneskeæderhaj
middelhavs merou
middelhavslange
milkfisk
milling
molboøsters
mosdyr
muller
multer
murrays knurulk
murrays skolæst
muræne
muræne-porebrosme
muslinger
mørkhalet dyphavsringbug
månefisk

N

narhval
nematoder
netmønstret ålebrosme
nipigget hundestejle
nordatlantisk mareangler
nordisk beryx
nordisk lakstobis
nordkaper
nordlig havkvabbe
nordlig langebarn
nordlig skolæst
nordlig tobis
nybelins knurulk
næbhaj
næbål
næse
nøgen glathovedfisk
nøgentobis

O

oblada
okseøjefisk
olferts sølvøkse
olriks panserulk
orange savbug
ottearmed blæksprutte
ottearmede blæksprutter

P

pansergedde
pansermaller
panserulk
panserulk
pansret skolæst
pelagisk brosmekvabbe
pelagiske fiske
pelikanål
pigget mareangler
pigget stenbider
pighaj
pighaje
pighude
pighvar
pighvarre
pighå
pigkindet kogleskælfisk
pigsmerling
pilorme
pilrokke
pindsvinefisk
pindsvinefiske
pingels knurulk
pirål
piskehalet pladebrosme
pletrokke
plettet fløjfisk
plettet haj
plettet havkat
plettet langebarn
plettet slimfisk
plovjernsrokke
plæde
polartorsk
polar-ålebrosme
port jackson haj
portugisisk haj
portugisisk rødhaj
portugisisk østers
prikfiske
prikket glathovedfisk
pukkelhval
pukkellaks
pukkelrygget ringbug

R

regnbueørred
regnløje
reinhardts fakkelangler
reinhardts ringbug
remmesæl
retthvale
ribbegopler
rimte
ringbuk
ringhaj
ringsæl
rissos lakstobis
ritte
roskilde reke
ross ålebrosme
rund sølvøkse
rundhovedet kogleskælfisk
rundrokke
rundskalle
rur
rur
rygstribet pelamide
rævehaj
rød blankesten
rød dyphavsringbug
rød knurrhane
rød mulle
rødhaje
rødmundet hvalfisk
rødnæb hrygna
rødskalle
rødspætte
rødtunge
rødåt
røj
rørhval

S

sabelkarpe
sabeltandfisk
sandart
sandgrævling
sandhest
sandkrabbe
sandmusling
sandorm
sandreje
sandrokke
sandtunge
sankt petersfisk
sardin
sargasso tudsefisk
sars ålebrosme
savfisk
savgylte
savhajer
savrokke
savrokke
savrygget pigål
schnakenbecks skulderlysfisk
sej
sejhval
sejlfisk
seksgællet haj
sepia
serranide
shad
siamesisk kampfisk
sild
sildehaj
sildekonge
sjømus
skade
skader
skalle
skestør
skolæster
skriftaborre
skrubbe
skulderlysfisk
skægbrosme
skægtorsk
skælbrosme
skærising
skæv sølvøkse
slangestjerner
slank ulvekjæft
slankhalet prikfisk
slette
sletthvale
sletthvarre
slimål
slugehals
slugål
smalhovedet paddeulk
smalkæbefisk
smelt
smerling
småhvarre
småmunded gylte
småplettet rokke
småplettet rødhaj
småskællet skulderlysfisk
småskællet ålebrosme
småtandet laksesilding
småøjet havmus
småøjet kogleskælfisk
småøjet rokke
snegle
sneppefisk
snippe
snyltefisk
snæbel
soldatfisk
sommerfuglefisk
sort elrokke
sort lodsfisk
sort sabelfisk
sortbuget rokke
sortfisk
sorthaj
sorthaj
sortmund
sortplættet skolæst
sortrokke
sortside
sortsmelt
sortvels
spadestøre
spansk makrel
spatel-tornulk
spejlhalet prikfisk
sperling
spidsfinnet trekanthaj
spidshalet langebarn
spidshalet ringbug
spidssnudet dyphavsål
spidstandet blankesten
spirhå
spiseligt søpindsvin
sprøjtefisk
sprøjtefiske
spydfisk
spydfisk
spækhugger
spærling
spættet sæl
stalling
stavsild
stenbider kvabso=hrygna
sterlet
stillehavs helleflynder
stillehavs kulmule
stillehavs østers
stjernehaj
stjernekiggere
stor blåmusling
stor laksesilding
stor næbsnog
stor rødfisk
stor tangnål
storgopler
storplettet rokke
storplettet rødhaj
storøjet skulderlysfisk
storøjet skulderlysfisk
storøjet tun
strandkarpe
strandkrabbe
strandsnegel
stribefisk
stribet havkat
stribet mulle
stribet multe
stripet fløjfisk
strømpebandsfisk
strømsild
strømskalle
stør
sudamerikansk lungefisk
suder
sugefisk
svampe
svartside
sværdfisk
sækdyr
sækformede stråledyr
særfinnet ringbug
søanemoner
søhest
søliljer
sølvbrasen
sølvsmelt
sølvtorsk
sømhaj
sømrokke
sømus
søpindsvine
søpolser
søsol
søstjerner
søtænder
søulv
søøre
søøre

T

tandbrasen
tandkarper
tandtøje
tangkvabbe
tangsnarre
tangspræl
tannhvale
tarpon
taskekrabbe
thomsons paddeulk
thunnin
tiarmet blæksprutte
tigerhaj
tipsnudet skolæst
tobiskonge
tornhalet rokke
tornulk
torpedorokke
torpedorokke
torsk
trepigget hundestejle
tretrådet havkvabbe
trevortet storangler
trichiurider
troldfisk
troldkrabbe
trompetsnegl
tudsetorsk
tunge
tungehvarre
tvebladet trådeangler
tværstribet knurhane
tyklæbet multe
tyndlæbet multe
tærbe
tærsker

U

ulk
ulkekutling
ustribet pelamide

V

vahls ålebrosme
vanhøffenis piskeangler
venusmusling
vestindisk nurse-shark
vimma
vragfisk
vågehval
vågmær

W

waxdick

Ø

øglesmelt
øresvin
ørnefisk
ørnerokke
østers

Å

ål
ålekvabbe
ålekvabbe

Sláðu inn leitarorð: